• n, exp

  あくせん - [悪銭]
  tiền giời ơi đất hỡi chẳng bao giờ giữ được: 悪銭身につかず
  sự vô nghĩa của những đồng tiền giời ơi đất hỡi: 悪銭身につかず

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X