• n

  はんれい - [判例]
  ぜんれい - [前例]
  Thiết lập liên minh không tiền lệ với tổ chức phi chính phủ.: 前例がないが非政府組織と手を組む
  Theo các tiền lệ: 前例に従って
  せんれい - [先例]
  tiền lệ trong lịch sử: 歴史上の先例
  có tiền lệ trong quá khứ: 過去に先例がある

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X