• n, exp

  カンパ
  quyên góp tiền ở công ty: 会社でのカンパ
  quyên góp tiền vốn: 資金カンパ
  けんきん - [献金]
  tiền quyên góp của công ty và đoàn thể: 企業・団体献金
  tiền quyên góp cho chiến dịch bầu cử: 選挙献金

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X