• n

  つうか - [通貨]
  rút ra được bài học từ cuộc khủng hoảng tiền tệ-tài chính.: 通貨・金融危機から教訓を学ぶ
  ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tiền tệ-tài chính: 通貨・金融危機の影響
  きんせん - [金銭]
  カレンシー
  かへい - [貨幣]
  Tiền tệ quốc gia: 国家貨幣

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X