• n, exp

  がいさい - [外債] - [NGOẠI TRÁI]
  thu gom các món tiền vay nước ngoài: 外債を募る
  chi trả tiền vay nước ngoài: 外債支払
  lãi suất của các món nợ nước ngoài (tiền vay nước ngoài): 外債利子
  nợ nước ngoài (tiền vay nước ngoài) tính bằng đồng yên: 円建て外債
  がいこくさい - [外国債] - [NGOẠI QUỐC TRÁI]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X