• adj

  べんりな - [便利な]
  べんり - [便利]
  Tiếp nhận sự tiện lợi khi mua hàng trực tuyến trên internet.: インターネット上で買い物をするという便利さを享受する
  Tận hưởng sự thoải mái và tiện lợi ở khách sạn.: ホテルの快適さと便利さを享受する
  べんぎ - [便宜]
  Chu cấp tiện nghi trong phạm vi lớn hơn cho ~: ~により広範囲の便宜を図る
  phương thức tiện lợi: 便宜的な手段

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X