• n

  レントゲン
  エックスせん - [エックス線]
  kĩ sư về tia X quang (chuyên gia về tia X quang): エックス線技師

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X