• n

  えっくすせん - [X線] - [TUYẾN]
  trước khi vào phòng họp bị kiểm tra bằng tia chụp X quang: 会場へ入る前にX線で検査される
  chụp hình ảnh vũ trụ bằng tia chụp X quang: X線での宇宙の画像を撮影する

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X