• n

  レイ
  こうせん - [光線]
  tia sáng tới đâu: ~への入射光線
  tia sáng mặt trời: 太陽光線
  tia sáng hướng xuống dưới: 下向き光線
  tia sáng hướng về một điểm (tia tụ): 一点に向かう光線
  こうしょう - [光照] - [QUANG CHIẾU]
  Ở dưới tia sáng có thể nhìn thấy: 可視光照射下で
  Tia sáng màu đỏ: 赤色光照射

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X