• n

  とうしん - [灯心] - [ĐĂNG TÂM]
  vật liệu làm tim đèn: 灯心の材料
  bấc đèn: 灯心草ろうそく

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X