• n

  ないほう - [内報] - [NỘI BÁO]
  Tình báo viên: 内報者
  Cuộc điều tra đó nhen nhóm bởi tin nội báo từ một nguồn tin mật: その捜査は秘密の情報源からの内報によって口火が切られた

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X