• n

  メッセージ
  インスタントメッセージ
  nhận được tin nhắn từ một người bạn: 友達からインスタントメッセージが届く
  liệu máy nhắn tin có phải là một thứ mốt nhất thời không nhỉ: インスタントメッセージは、ただ流行で終わってしまうのでしょうか?
  máy nhắn tin không còn là đồ chơi của giới trẻ mà cả giới kinh doanh doanh cũng sử dụng: インスタントメッセージはもはや

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X