• n

  ニューズ
  ニュース
  たより - [便り]
  có tin tức từ quê nhà: 国元から便りがある
  じょうほう - [情報]
  しょうそく - [消息]
  không rõ tin tức: ~不明
  けんぶん - [見聞] - [KIẾN VĂN]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X