• n

  きっぽう - [吉報]
  mong chờ tin thắng trận: 吉報を待ち受ける
  truyền tin thắng trận cho mọi người: 一般の人たちに吉報を伝える
  người báo tin thắng trận: 吉報を伝える人
  nhận được tin thắng trận: 吉報をもたらす

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X