• n

  きっぽう - [吉報]
  tin vui bất ngờ cho ai: 思いがけない吉報が(人)に届く
  đó là tin vui: それは吉報だ
  mong chờ tin vui: 吉報を待ち受ける
  truyền tin vui cho mọi người: 一般の人たちに吉報を伝える
  người báo tin vui: 吉報を伝える人
  nhận được tin vui: 吉報をもたらす
  かいほう - [快報] - [KHOÁi BÁO]
  おめでたい - [お目出度い]
  tin vui: おめでたいこと
  おめでたい - [お芽出度い]
  nhân dịp có tin vui: おめでたいときに

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X