• n

  クリスタル
  せいつうする - [精通する]
  たいとく - [体得する]
  tinh thông trà đạo: 茶道を体得
  つうじる - [通じる]
  Thầy Saito rất tinh thông về chính trị Mỹ.: 斎藤先生はアメリカの政治を通じている。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X