• n

  メンタル
  せいしん - [精神]
  せい - [精]
  こん - [魂] - [HỒN]
  きりょく - [気力]
  nguyên khí (tinh thần) suy giảm (suy yếu): 気力が衰える
  thiếu tinh thần học tập: 勉強する気力に乏しい
  きぶん - [気分]
  hôm nay tinh thần rất tốt: 今日はとても気分がいい
  きせい - [気勢] - [KHÍ THẾ]
  き - [気]
  không thể tiến vào trận đấu quyết liệt vì đã mất tinh thần: 決勝戦に残れず気が落としてしまった
  エスプリ
  いきおい - [勢い]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X