• n, exp

  こうきょうしん - [公共心] - [CÔNG CỘNG TÂM]
  kêu gọi tinh thần cộng đồng (tinh thần tương thân tương ái) của mọi người: (人)の公共心に訴える
  người có tinh thần cộng đồng (tinh thần tương thân tương ái): 公共心に富んだ人
  thiếu tinh thần cộng đồng (tinh thần tương thân tương ái): 公共心の欠如
  phục hồi tinh thần cộng đồng (t

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X