• n

  けっしょうたい - [結晶体]
  けっしょう - [結晶]
  Tinh thể Germani: ゲルマニウム結晶
  Tinh thể đơn Alumin: アルミナ単結晶
  Tinh thể Thiosunphat: チオシアン酸塩結晶
  クリスタル

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X