• n, exp

  イオンけっしょう - [イオン結晶]
  Cấu tạo của tinh thể ion: イオン結晶の構造
  Phân loại tinh thể ion: イオン結晶の識別
  Thông thường. có rất nhiều tinh thể ion có điểm nóng chảy cao: イオン結晶は、一般に融点の高いものが多い

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X