• Kỹ thuật

    えきしょう - [液晶]
    Explanation: 液体でありながら光学的異方性を持つ有機材料

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X