• exp

    きんいつ - [均一]
    kích cỡ đồng đều như nhau (toàn bộ đều như nhau): 大きさが均一である

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X