• adj

  ぜんせかい - [全世界]
  グローバル
  tiêu chuẩn toàn cầu: グローバル・スタンダード
  sản phẩm trên toàn cầu : グローバル・プロダクト

  Tin học

  せかいてき - [世界的]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X