• Tin học

  グローバル
  こうたいいき - [高帯域]
  せかいてき - [世界的]
  たいいきてき - [大域的]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X