• n

  レベル
  へん - [辺]
  ぶん - [分] - [PHÂN]
  nếu như làm đến trình độ này thì không có vấn đề gì nữa: この分ならば間違いないでしょう
  ていど - [程度]
  Bài tập này quá khó so với trình độ của học sinh trung học năm thứ nhất.: この問題は中学1年生には程度が高すぎる。
  すいじゅん - [水準]
  うでまえ - [腕前]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X