• v

  ちえ - [知恵]
  ちてき - [知的]
  Một công việc mang tính trí tuệ: 知的な仕事
  ちりょく - [智力] - [TRÍ LỰC]
  マインド

  Tin học

  インテリジェンス
  ちてき - [知的]
  ちのう - [知能]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X