• v

  かんだんする - [歓談する]
  trò chuyện trong không khí hòa nhã và vui vẻ: 和やかな雰囲気の中で楽しく歓談する
  trò chuyện (với ai): (人と)歓談する

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X