• v

  つなぎとめる - [つなぎ止める]
  くくる - [括る]
  dùng chiêu bài để trói chặt nhiều chuyện như ~: ~といった多様な物事を一つのレッテルでくくる
  trói chặt thành một cái: 一つにくくる
  かなしばり - [金縛り]
  tối qua tôi đã bị trói chặt chân tay trên giường: 昨夜、ベッドで金縛りに遭った
  không thể nào cựa quậy được như thể đang bị trói chặt chân tay: 金縛りに遭ったように動けなかった

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X