• n

  オーバーラップ
  in trùng: 印刷のオーバーラップ
  gien trùng: オーバーラップ遺伝子
  じゅうふく - [重複する]
  ちょうふく - [重複する]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X