• n

  でんじば - [電磁場] - [ĐIỆN TỪ TRƯỜNG]
  Phát sinh ra ở nhiều trường điện từ khác nhau.: さまざまな電磁場で発生する
  Tác dụng tương hỗ trường điện từ: 電磁場相互作用

  Kỹ thuật

  でんじじょう - [電磁場]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X