• exp

  ていじょうじょうたい - [定常状態] - [ĐỊNH THƯỜNG TRẠNG THÁI]
  trong tình trạng ổn định: 定常状態では
  trạng thái ổn định trong sự biến động: 変動の中の定常状態にある

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X