• n

  こうずい - [洪水]
  Lũ lụt vào mùa thu ngày càng xảy ra thường xuyên: ますます頻繁に起きている秋の洪水
  Trận lũ lụt lớn đã vây hãm khu vực trung tâm của nước đó trong một thời gian dài: 長い間その国の中央部を飲み込んできた大洪水
  Bảo vệ làng mạc tránh khỏi những cơn lũ lụt: 洪水から村を守る
  Đúng vậy. Núi lửa đã từng xảy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X