• n, exp

  すてこ - [捨て子]
  giải thích cho hiện tượng số trẻ em bị bỏ rơi gia tăng: 捨て子の増加の原因となる
  Nuôi dưỡng những đứa trẻ bị bỏ rơi: 捨て子を養育する
  きじ - [棄児] - [KHÍ NHI]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X