• n

  りきてん - [力点]
  きょうじゃく - [強弱]
  động từ thay đổi trọng âm: 強弱変化動詞
  phương pháp trọng âm: 強弱法
  アクセント
  trọng âm thấp: 弱いアクセント
  trọng âm đặc biệt: ~の独特のアクセント
  không đúng trọng âm: 間違った位置のアクセント

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X