• exp

  サボる
  cớ (lý do) để trốn học: 学校をサボる口実
  trốn học: 学校をサボること
  hôm qua tôi đã trốn học: 私は昨日授業をサボった
  giả ốm để trốn việc: 仮病を使ってサボる(仕事などを)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X