• adj, adv

  がらがら
  ガラガラ
  からっぽ - [空っぽ]
  Đĩa thức ăn của con chó trống trơn (trống không, không còn gì): 犬のエサの皿は空っぽだ
  tủ trống trơn (trống không, chẳng có gì): からっぽの戸棚
  くうきょ - [空虚]
  くうはく - [空白]

  Kỹ thuật

  エンプチー

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X