• exp

  じじつとなる - [事実となる]
  Trở thành điều mà ai cũng biết dưới 1 hình thức đã bị lệch lạc: ゆがめられた形で公知の事実となる
  Trở thành sự thực mà mọi người đều biết: 周知の事実となる
  かなう - [叶う]
  ước mơ (nguyện vọng) trở thành sự thực: 望み(希望)が叶う
  giấc mơ trở thành sự thực: 夢が叶う
  tâm nguyện đã trở thành sự thực: 念願が叶った
  yêu cầu đã trở thành sự thực: 願いがかなう

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X