• n

  きょうちょう - [協調]
  sự trợ giúp của Châu Âu: ヨーロッパの協調
  trợ giúp chính sách kinh tế và tài chính: 経済・金融政策の協調
  アシスト
  sử dụng sự trợ giúp trọng lực của sao Hỏa và sao Thiên Vương: 土星と天王星の重力アシストを利用する
  えんご - [援護する]
  Tổ chức đó trợ giúp người nghèo.: その団体は貧しい人々を援護している。
  きょうちょうする - [協調する]
  さんじょ - [賛助する]
  ほさ - [補佐する]
  みつぐ - [貢ぐ]
  Cô ấy vẫn liên tục trợ giúp tài chính cho bạn trai để anh ấy trở thành một bác sỹ đáng trọng.: 立派な医者にしようと, 彼女はせっせと男に貢いだ

  Tin học

  ヘルプ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X