• v

    めをまわす - [目を回す]
    めをしろくろさせる - [目を白黒させる]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X