• Kỹ thuật

  オフセット
  クランク
  クランクじく - [クランク軸]
  くらんくしゃじく - [クランク車軸]
  クランクシャフト

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X