• adv

  いがい - [以外]
  sẽ hợp tác với ~ trừ việc huy động quân đội: 軍事力を用いる以外で~に協力する
  からさしひく - [差し引く] - [SAI DẪN]
  げんてん - [減点]
  Chủ nghĩa giảm trừ: 減点主義
  Chấm điểm dựa theo phương pháp giảm trừ: 減点法で採点する
  Hệ thống chấm điểm áp dụng phương pháp giảm trừ: 減点法の採点システム
  とる - [取る]
  ひく - [引く]

  Tin học

  マイナス

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X