• n

  げんてん - [減点]
  げんてん - [減点する]
  Trừ đi số phiếu: 票数を減点する
  trừ đi số ngày: ひかずを減点する
  trừ đi số người: 人数を減点する
  とれる - [取れる]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X