• n

  ちょっかく - [直覚]
  phán đoán theo trực giác: 直覚判断
  かん - [勘]
  Mất đi giác quan thứ sáu (trực giác) do một khoảng thời gian dài không hoạt động: 長いブランクで勘が鈍る

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X