• n

  ビジュアル
  ちょっかん - [直観]
  Suy nghĩ trái ngược với trực quan.: 直観と相いれない考え

  Tin học

  しかくてき - [視覚的]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X