• n

  ウェブ
  người quản lý trang web: ウェブ・サイトの管理人
  biên tập trang web: ウェブ・ページを編集する
  tải về một trang web: ウェブ・ページを取り込む
  đăng tranh, ảnh lên trang web: ウェブ・ページに画像を載せる

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X