• n, exp

  けんりょくとうそう - [権力闘争] - [QUYỀN LỰC ĐẤU TRANH]
  Gây ra cuộc đấu tranh vì quyền lực (tranh giành quyền lực, đấu đá để tranh giành quyền lực) giữa ~: ~間に権力闘争をもたらす
  Hợp pháp hóa sự đấu tranh về quyền lực: 権力闘争を正当化する
  đấu tranh vì quyền lực (tranh giành quyền lực) một cách khốc liệt: 激しい権力闘争
  Bị lôi kéo vào (
  けんりょくあらそい - [権力争い] - [QUYỀN LỰC TRANH]
  Dẫn đến (gây ra) tình trạng tranh giành quyền lực: 権力争いを引き起こす
  Những người có liên quan hòa giải cuộc cạnh tranh vì quyền lực (tranh giành quyền lực) giữa ~: ~間の権力争いを調停している関係者
  Cuộc đấu tranh vì quyền lực của nhóm cấp tiến: 急進派グループの権力争い
  Cuộc đấu đá để tranh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X