• n

  きかざる - [着飾る]
  ねる - [練る]
  trau chuốt văn chương: 〔構想や文章を〕 練る
  みがきをかける - [磨きをかける]
  みがく - [磨く]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X