• n

  フィロソフィー
  てつがく - [哲学]
  ý tưởng và triết học tuyệt đối về ~: ~の絶対的な思想および哲学
  triết học đơn giản (không phức tạp): (涙なしに)簡単に学べる哲学
  anh ta chịu ảnh hưởng của triết học: 彼は哲学にかぶれている.
  triết học về cung và cầu: 供給と需要の哲学

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X