• n

  ゆうぼう - [有望]
  khá có triển vọng: かなり有望である
  みどころ - [見所]
  みこみ - [見込み]
  てんぼう - [展望]
  Có triển vọng rất sáng sủa rằng tôi sẽ đảm nhận những công việc mang tính quốc tế: 国際的な仕事に就けるという非常に明るい展望
  triển vọng lâu dài đốI với...: ~に対する長期の展望
  ぜんと - [前途]
  こうちょう - [好調]
  được ảnh hưởng thuận lợi do triển vọng của nền kinh tế trong nước Mỹ: 米国の国内経済の好調から恩恵を受ける

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X