• v

  しょうしゅう - [召集する]
  しょうしゅう - [召集]
  しょうかん - [召喚する]
  triệu tập ai đến vì bị tình nghi: (人)をある嫌疑で召喚する
  あつめる - [集める]
  かんもん - [喚問]
  sự triệu tập nhân chứng: 証人喚問
  yêu cầu quốc hội triệu tập nhân chứng của ai: (人)の証人喚問を国会に求める
  sự triệu tập nhân chứng được truyền hình trực tiếp: テレビ中継された証人喚問

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X